Casa Sayrach

Casa SayrachConstrucció de la Casa Sayrach, a l’avinguda Diagonal núm. 423-425, de Barcelona, que restarà enllestida el 1918. Serà coneguda popularment com a La Casa de la nata per la blanca i onejant mansarda que corona l’edifici. És construïda amb pedra de Montjuïc, marbres, estuc i ferro forjat. És declarada monument històric. I posteriorment, l’any 1992, l’Ajuntament de Barcelona, dins l’Olimpíada Cultural, l’ha distingeix entre els edificis emblemàtics de la ciutat, amb la col·locació d’una placa de bronze i la inclou dins el Quadrat d’Or.

    
Vestíbul Casa Sayrach

1 comentari: